Vlaamse Cluster van Luchtsporten

Erkende organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding

Doelstelling

De vereniging ondersteunt de werking van de aangesloten leden en verdedigt de belangen van de luchtsporten in Vlaanderen. Als erkende "organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding" vervult de vereniging 4 basisopdrachten conform het decreet:

  1. Het uitbouwen, actueel houden van en het toegankelijk maken van een informatie- en documentatiecentrum;
  2. Het ondersteunen van de aangesloten leden/federaties en hun clubs en het waarborgen van een kwalitatieve sportbeoefening;
  3. Het voeren van promotie voor de luchtsporten;
  4. Als aanspreekpunt fungeren voor iedereen die meer wil vernemen over en in contact komen met de luchtsporten.

Erkenning

De VCL is erkend door de Vlaamse Minister van Sport als "Organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding" sedert 1 januari 2002 overeenkomstig de vereisten zoals bepaald in het decreet van 13 januari 2001.

Op basis van een uitgebreid beleidsplan, jaarlijkse actieplannen en verantwoordingsrapporten ontvangt de VCL een forfaitaire toelage van SPORT.Vlaanderen voor de uitvoering van de 4 basisopdrachten.

Organisatie

De VCL is een koepelorganisatie en heeft voor de luchtsportfederaties als lid:

De vereniging wordt geleid door de Raad van Bestuur, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten luchtsportfederaties. Een centraal secretariaat staat in voor de uitvoering van de basisopdrachten en verzorgt de algemene administratie en de boekhouding.
Daarnaast bestaan een aantal interdisciplinaire commissies.
Voor elke discipline bestaat er een uitvoerende cel die de specifieke sporttechnische belangen behartigt.

Contact

Zetel: Wilgenstraat 22, 9950 Waarschoot
Secretariaat: Termikkelaan 9, 2530 Boechout - tel: 03/455.20.09 -
fax: 03/454.10.67 - e-mail: secretariaat@luchtsporten.be
Website: www.luchtsporten.be
Privacyverklaring