Vlaamse Cluster van Luchtsporten

Erkende organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding

Doelstelling

De vereniging ondersteunt de werking van de aangesloten leden en verdedigt de belangen van de luchtsporten in Vlaanderen. Als erkende "organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding" vervult de vereniging 4 basisopdrachten conform het decreet:

  1. Het uitbouwen, actueel houden van en het toegankelijk maken van een informatie- en documentatiecentrum;
  2. Het ondersteunen van de aangesloten leden/federaties en hun clubs en het waarborgen van een kwalitatieve sportbeoefening;
  3. Het voeren van promotie voor de luchtsporten;
  4. Als aanspreekpunt fungeren voor iedereen die meer wil vernemen over en in contact komen met de luchtsporten.

Erkenning

De VCL is erkend door de Vlaamse Minister van Sport als "Organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding" sedert 1 januari 2002 overeenkomstig de vereisten zoals bepaald in het decreet van 13 januari 2001.

Op basis van een uitgebreid beleidsplan, jaarlijkse actieplannen en verantwoordingsrapporten ontvangt de VCL een forfaitaire toelage van SPORT.Vlaanderen voor de uitvoering van de 4 basisopdrachten.

Organisatie

De VCL is een koepelorganisatie en heeft voor de luchtsportfederaties als lid:

De vereniging wordt geleid door de Raad van Bestuur, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten luchtsportfederaties. Een centraal secretariaat staat in voor de uitvoering van de basisopdrachten en verzorgt de algemene administratie en de boekhouding.
Daarnaast bestaan een aantal interdisciplinaire commissies.
Voor elke discipline bestaat er een uitvoerende cel die de specifieke sporttechnische belangen behartigt.

Sexueel Grensoverschrijdend Gedrag

Relaties en seksualiteit zijn in elk mensenleven belangrijk. Nogal wat mensen blijken het moeilijk te vinden om dit op een zinvolle, gezonde manier te integreren in hun leven. Het is belangrijk kinderen en jongeren van jongs af aan te begeleiden, zodat ze uit kunnen groeien tot gezonde, evenwichtige en verantwoordelijke volwassenen die sociaal emotioneel en seksueel gezond met elkaar omgaan. Naast ouders kan ook de sportclub hiertoe bijdragen.

Als sportclub/sportfederatie wil je binnen je vereniging deze zaken zo goed mogelijk op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wil tenslotte een omgeving creƫren waarin sporters volop tot hun recht kunnen komen. Daarbij hoort dat er maatregelen moeten genomen worden om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en adequaat om te gaan met de gevolgen als het toch gebeurt.

Hierbij ook nog wat nuttige links omtrent SGG:

Je kan er ook deze documenten op naslaan:

Contact

Zetel: Wilgenstraat 22, 9950 Waarschoot
Secretariaat: Termikkelaan 9, 2530 Boechout - tel: 03/455.20.09 -
fax: 03/454.10.67 - e-mail: secretariaat@luchtsporten.be
Website: www.luchtsporten.be
Privacyverklaring

logo logo